Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Fjelsted Vandværk
Formand Torben Goltermann Hansen
Juelsbergvej 12 
5463 Harndrup.

 M: 20 25 89 75
   

     

Om vandværket Minimer

Fjelsted Vandværk forsyner 268 andelshavere med rent drikkevand

Værket er fuldautomatisk med hensyn til oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne.

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefon og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer.

Vandværket udpumper ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed

Drikkevandet fra Fjelsted vandværk er hårdt vand, det vil sige ca. 17 - 18˚dH.

Copyright Rambøll Danmark A/S